Tuesday, November 10, 2020

HƯƠNG NỤ (TRẦN THÚC VŨ)

 


Hương nụ

 

Nụ hôn ấy trao nhau ngày Hạ bỏng
Bấy nhiêu năm còn lửa ấm môi hôn
Ta từ thuở vào, ra đời tử chiến
Mắt buồn em, thảng thốt cõi mù sương
Những biến động của một thời quá vãng
Em chờ ta, đã héo nụ thanh xuân
Hai chục năm trường – đắng cay đòi đoạn (*)
Mà tinh khôi nào sá bụi dương trần
Ta, vốn kẻ một đời như thác vỡ (**)
Đã bao lần mây lả mắt em xưa
Đêm trăng cũ – vườn cây xưa nắng vỗ
Đường dạ lan vẫn thắm nhụy hương thề
Hãy ngồi xuống, cầm tay nhau lần chót
Nụ hồng xưa, thơm ngát đóa dung nhan
Hồn ta đấy, mênh mông chiều nắng nhạt
Tiếng chim xưa trong vắt buổi tà dương
Ta sẽ về trên những lối rêu xưa
Vẫn ở đó, hồn ta như biếc ngọc
Nắng vẫn ấm hương lan, sương khuya chìm nhã nhạc
Vẫn mặt hồ lóng lánh nụ hồng pha
Hãy cầm lấy tay nhau,
Chân đồi cỏ vàng
Nụ hôn vội –
Này đây em –
Thuở trước!

 

TRẦN THÚC VŨ

                                        (Tù CS gần 20 năm)

No comments: