Monday, November 2, 2020

KHÓC VÀ CƯỜI NÀO KHÁC NẮNG VÀ MƯA (NGUYỄN DUY TẨM)

 

KHÓC VÀ CƯỜI NÀO KHÁC NẮNG VÀ MƯA

 

Sống trên đời ai cũng có giấc mơ riêng

Bạn cũng thế và tôi cũng thế

Đừng chiến thắng mà cười ngạo nghễ

Đừng bại vong mà nhỏ lệ buồn thương

 

Thắng rồi thua thua rồi thắng lẽ thường

Như đêm rồi ngày ngày rồi đêm kế tiếp

Ai ngờ được bể đời là duyên nghiệp

Khóc rồi cười cười rồi khóc đồng nghĩa với nắng mưa

 

Tôi từng một thời như đóa hoa tươi

Tuổi đôi mươi nụ cười như nắng ấm

Ngày nhập ... mang nỗi buồn sâu đậm

Để bây giờ mới nhận ra mình giàu lắm nghĩa và nhân

 

Cuối cuộc đời ai chẳng một lần

Trả hết cho trần gian tiền tài và danh vọng

Chỉ mang theo một tấm lòng ước mộng

Nở nụ cười trước bao kẻ trầm mi

 

NGUYỄN DUY TẨM


No comments: