Sunday, November 8, 2020

MIỀN TRUNG (TRẦN HẠ VI)

 

Thương về miền Trung/ Nước ngập trắng đồng. (Hình: STR/AFP via Getty Images)

Miền Trung 

Thương về miền Trung
Nước ngập trắng đồng
Những con sông quặn mình tràn hơn đỉnh lũ
tháng xưa, năm xưa
Mưa mải miết mưa
thối trời thối đất

Người đàn ông chắp tay quỳ lạy, van xin khấn vái
Vợ tôi, con tôi
Đứa trẻ chưa kịp chào đời
Đã gia nhập danh sách người thiệt mạng
Đỉnh lũ nhấn chìm
Một cái chết chưa kịp có tên

Chưa kịp có tên
Tháng Mười năm 2020
Miền Trung.

 

13.10.2020/THV

 TRẦN HẠ VI

No comments: