Sunday, November 29, 2020

HƠN 650 NGÀN DÂN CALIFORNIA DỌN SANG TIỂU BANG NÀO NĂM NGOÁI (TH.LONG)

 

Hơn 650,000 dân California dọn sang tiểu bang nào năm ngoái?

Nov 20, 2020 

 

SACRAMENTO, California (NV) – Năm ngoái, 653,551 cư dân California chuyển sang sinh sống ở tiểu bang khác, trong đó Texas là nơi thu hút nhiều cư dân từ Tiểu Bang Vàng nhất, nhật báo The Orange County Register cho hay hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Mười Một.

Theo dữ liệu di cư thường niên từ tiểu bang này sang tiểu bang khác của Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, khi di cư, dân California vẫn thích sống ở miền Tây.

 

Texas là tiểu bang thu hút dân California nhiều nhất năm 2019. (Hình minh họa: Montinique Monroe/Getty Images)

Mặc dù không có tiểu bang nào khác mất nhiều cư dân hơn California trong năm 2019, nhưng số người rời bỏ California năm ngoái chỉ chiếm 1.7% dân số tiểu bang này.

Những cư dân ra đi năm ngoái đã đến đâu?

 

Texas đứng đầu: 82,235 dân California chuyển đến Tiểu Bang Ngôi Sao Cô Đơn (Lone Star) năm 2019. Kế đến là Arizona (59,713), Nevada (47,322), Washington (46,791), và Oregon (37,927)

 

Nơi dân California ít đến nhất là Delaware (161), North Dakota (404), West Virginia (940), Vermont (1,048), và New Hampshire (1,110).

Nếu tính theo dân số tiểu bang sở tại, Nevada là nơi “hot” nhất với dân California di cư: Cứ 100,000 dân Tiểu Bang Bạc thì có thêm 1,552 dân Tiểu Bang Vàng trong năm 2019. Sau Nevada là Idaho (1,004), Oregon (908), Arizona (829), và Hawaii (784).

Tuy nhiên, cũng nên lưu ý rằng số cư dân California dọn sang sống ở tiểu bang khác trong năm 2019 giảm 5.4% so với năm 2018, lần đầu tiên giảm trong tám năm.

Ngoài ra, có người đi thì cũng có người khác đến. Năm ngoái, California thu hút 480,204 người từ các tiểu bang khác. Nhưng con số này giảm 4.2% so với năm 2018, và là mức thấp nhất kể từ năm 2011.

Ai ở California có hàng xóm mới, có lẽ người đó là dân New York. Tiểu bang này có nhiều người chuyển đến California trong năm 2019 nhất: 37,567. Kế đến là Texas (37,063), Washington (31,882), Arizona (28,226), và Nevada (26,433).

 

 (Th.Long) [qd]


No comments: