Monday, November 23, 2020

RIP: HÀNG KIM MAI

 CHIM VỀ NÚI NHẠN 

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN:


Bà: Hàng Kim Mai

Pháp Danh Liễu Đạo

 

Mẹ vợ của anh Trần Đại (& là thân mẫu của Natalie Nga)

Giám sự trưởng của Hội Aí Hữu Đức-Trí Tuy-Hòa,

Đã mãn phần ngày 21 tháng 11 tại San Jose, California.

 

Hưởng Thọ 88 tuổi.

 

Toàn thể ban chấp hành của Hội Aí Hữu Đức-Trí Tuy-Hòa cùng đồng hương Tuy Hòa và cựu học sinh Đức-Trí xin chân thành chia buồn với gia đình của Chị Nga và anh Đại.  Xin khởi tâm chân thành cầu nguyện cho hương linh của Bà Hàng Kim Mai sớm được siêu thoát về cãnh giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà.

 

Lễ an táng vào ngày

Ngày 6 tháng 12  từ 9:00am -2:00pm tại:

Oak Hill Funeral Home

300 Curtner Ave.

San Jose, CA 95125

 

Thành Kính Phân Ưu


No comments: