Monday, November 30, 2020

MUÀ THU, EM (LAN ĐÀM)

                                                             

                            Mùa thu, em

 

Một chút trăng, và đôi cánh sao,
Thì ra năm tháng cũng hư hao.
Nghìn xưa thu đến đêm là nguyệt,
Tôi ở đây, và em nơi nao?

 

Thuở đó đường thu thơm vàng rơi,
Em đi, tóc gió quyện chơi vơi.
Tôi theo hương áo vương nội cỏ,
Để ngẩn ngơ, bóng khuất cuối trời.

 

Một chút trăng, và ngổn ngang mây,
Phố khuya, đèn hiu hắt bờ cây.
Hình như đã thấm heo may lạnh,
Tôi nhớ em, và mùa thu gầy

 

Lan Đàm

10.18

 


No comments: