Tuesday, November 17, 2020

LỤT (NGUYỄN LINH QUANG)

 

Lụt

Mưa quất tre lả ngọn,
Mẹ run rẩy thầm thì:
Đừng dâng, đừng dâng, nước!

 

Nước mấp mé bờ mương.
Triều cường theo sông cuốn,
Mẹ khấn vái rập đầu:
Đừng dâng, đừng dâng, nước!

 

Nước nuốt mất vồng khoai.
Bão càn ngoài ruộng rẫy,
Mẹ lẩy bẩy đèn nhang:
Đừng dâng, đừng dâng, nước!

 

Nước lấp liếm thềm nhà.
Đập xả cuồng cơn lũ,
Mẹ hốt hoảng hôn mê:
Đừng dâng, đừng dâng, nước!

 

Nước trườn ngập chiếu giường.
Núi rừng trôi, đồi sạt,
Mẹ ngất khóc réo gào:
Đừng dâng, đừng dâng, nước!

 

Nước vây kín làng thôn.
Bồn chồn trên mái rạ,
Mẹ ngước mặt nhìn trời:
Ngày mai mưa chưa ngớt
Ngày mai…

 

Paris La Défense 20.10.2020

Nguyễn Linh Quang

 


No comments: