Wednesday, November 18, 2020

XUÂN XỨ NẪU (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

XIN KÍNH TẶNG CHO NẪU XA XỨ KHÔNG ĐƯỢC VỀ ĂN TẾT TÂN SỬU

 

XUÂN XỨ NẪU

Về xứ nẫu

Để làm gì chẳng biết?

Cứ nao nao

Năm hết , ngày đến kề

Nẫu rủ nhau

Tết đến, đi dìa quê

Nghe nhoi nhói

Cố hoài hương tháng chạp

Giờ bên đó

Bình yên sau bão táp

Nẫu rộn ràng

Rim ,cớm , để mừng xuân

Áo mới may

Dấu kẻ, vẫn đương còn

Doi nhà cũ

Đôi luống hoa vạn thọ

Về xứ nẫu

Có gì để mà nhớ?

Luống ngậm ngùi

Cho những kẻ tha phương

Nơi xứ xa

Thức trắng suốt đêm trường

Nghe chúc tết

Dăm ba câu , nghèn nghẹn

Cũng kiệu hành

Cũng bánh chưng bánh tét

Mà hồn quê

Xéo xắt một tình quê

Xuân xứ nẫu

Chiều nay tôi đã khóc

Nước mắt rơi

Vòi vọi phương trời xa

Dẫu đắng cay

Xứ nẫu cũng quê nhà

Xin hoài vọng

Một mùa xuân viễn xứ

 

Oklahoma November 2. 2020

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

 


No comments: