Monday, November 2, 2020

MIỀN TRUNG (TRẦN HẠ VI)

 

Đã gia nhập danh sách người thiệt mạng. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

 

Miền Trung

 

Thương về miền Trung
Nước ngập trắng đồng
Những con sông quặn mình tràn hơn đỉnh lũ
tháng xưa, năm xưa
Mưa mải miết mưa
thối trời thối đất

 

Người đàn ông chắp tay quỳ lạy, van xin khấn vái
Vợ tôi, con tôi
Đứa trẻ chưa kịp chào đời

Đã gia nhập danh sách người thiệt mạng. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

 

Đỉnh lũ nhấn chìm
Một cái chết chưa kịp có tên

 

Chưa kịp có tên
Tháng Mười năm 2020
Miền Trung.

 

TRẦN HẠ VI

13.10.2020/THV

 


No comments: