Sunday, November 1, 2020

ĐIỀU MUỐN NÓI (TUYẾT TÂM)

 

ĐIỀU MUỐN NÓI

 

Chết lặng người nước mắt mặn môi

Anh lũ lấp ra đi bỏ lại tôi

Goá phụ đơn côi , con thơ tay bồng tay bế

Cao xanh ơi sao giờ tím thế???

Cả bầu trời thẩm lịm tái tê

Qua rồi chinh chiến thái bình về

Làm trai đất Việt cứ khổ muôn bề

Chống lậu , chống quốc xâm biên giới

Chống dịch Vũ Hán ngủ bụi bờ

Giờ thêm chống lũ vùi thân thể

Bỏ lại phụ mẫu nhi thê

Giữa biển đời mênh mông nước

Có bơi đến được tới bến bờ ???

Nghe đau thương quá miền Trung Việt

Ngàn năm mùa Đông thiếu áo Hè thời thiếu ăn

Chiếc đòn cứ gánh mãi khó khăn

Mong sao nhân đức , hiền tài thao lượt

Nghĩ cách ngăn ngừa khắc phục nỗi nhọc nhằn

Để miền Trung khúc ruột thoat khổ oằn

Xây đê ngăn lũ , dựng lên bao nhà nổi

Giúp miền Trung sống không gió thổi cát bay lũ cuốn

Cao xanh ơi! Xin ông nhìn xuống

Để dân lành được sống cảnh an yên...

 

 

       Tuyết Tâm


No comments: