Thursday, November 12, 2020

GIỌT NƯỚC MẮT MỪNG (AN SƠN)

 


GIỌT NƯỚC MẮT MỪNG

 

Nhớ ngày ba dẫn đi thi

Nếu ai có hỏi lấy gì nuôi con

Miệng ba cười gượng cho tròn

Còn trời, còn đất ta còn niềm tin

Tin con thấu cảnh nhà mình

Tin đức cha mẹ hy sinh, cần cù

 

Rồi mùa thu nối mùa thu

Con luôn trụ được hạng ưu của trường

Cha cày quên nắng , quên sương

Mẹ lau giọt mặn trên đường cần lao

 

Hôm nay Mẹ khóc ngọt ngào

Mừng con áo rộng bước vào ngày mai

 

Bà Rịa Vũng Tàu 30 / 10 / 2020

AN SƠNNo comments: