Tuesday, November 24, 2020

MẤY ÔNG BỤT BUỒN BUỒN (DŨNG TRUNG KQĐ)

 

Mấy ông Bụt buồn buồn

 

Đời quá nhiều khổ đau/ Phố quá nhiều hẻm hóc/ Bụt thở dài bước mau… (Hình: Triết Trần)

1.
Bụt hỏi tại sao con khóc?
-Để chờ ông hỏi “tại sao…?”
Chứ triệu người buồn như thế
Ông biết quan tâm đứa nào?

2.
Bụt có ba hạt dẻ
Đời quá nhiều khổ đau
Phố quá nhiều hẻm hóc
Bụt thở dài bước mau…

3.
Quả bóng tennis vàng vàng
Làm bà mẹ nghèo mừng hụt
Từ trời rơi xuống rổ rau
Bà tưởng là quà của Bụt

4.
-Con muốn ước điều chi?
Bạc tiền hay lúa thóc…?
Anh xin Bụt bản quyền
Câu: “Tại sao em khóc!”

5.
Hôm qua, Bụt uống rượu với 3 hạt dẻ
Vì không chờ được Lọ Lem.

Dũng Trung KQĐ

No comments: