Monday, November 16, 2020

CHÚT TỪ TÂM GỞI BẠN MIỀN TRUNG (HNC)

 

Chút từ tâm gởi bạn miền Trung

 

COVID-19 chưa xong
ại nghe tin tức bão ròng miền Trung
Mũi cay, mắt ướt, lòng chùng
Thật thương các bạn miền Trung vô ngần

 

Phải sống với lũ hằng năm
Oằn mình với lụt gió giăng khắp miền
Miền Trung bão viếng liên miên
Người dân cơ cực triền miên đói nghèo

 

Bão to bão nhỏ ùa về
Nước dâng cao thấp tràn trề khắp nơi
Nhà cửa tường tróc mái trôi
Mọi người khấn vái cầu Trời đoái thương

 

Gần xa trên khắp bốn phương
Góp tay cứu giúp quê hương đồng bào
Kẻ bạc triệu người vài hào
Cùng chung nghĩa cử yêu nhau khi cần

 

Xa lạ cũng hóa người thân
Dù Trung, Nam, Bắc cũng là Việt Nam
Chút tiền bạc, chút từ tâm
Mở lòng chia sẻ âm thầm ngay nha.

 

HNC

No comments: