Tuesday, November 3, 2020

HƯ KHÔNG THEO QUÊ NGHÈO (HUỲNH LIỄU NGẠN)

 

Hư không theo quê nghèo

 

mai về quê có vui không/
để tôi nhờ núi nhờ sông đổi mùa. (Hình: Triết Trần)

Tặng Lê Hữu

 

mai về quê có vui không
để tôi nhờ núi nhờ sông đổi mùa
nhờ đường nhờ sá tiễn đưa
nhờ mưa hỏi lụt dạ thưa mới về
mã mồ tiên tổ bờ đê
còn nguyên hay đã dời lê chỗ nào
mai về mưa gió đón chào
cũng xin đứng giữa trời cao ngó gì
về quê tập lại bước đi
tê chân mỏi cẳng quản chi tuổi già
không còn bóng mẹ hình cha
chỉ còn mưa lụt nóc nhà ngóng trông
mai về xin dựa bờ đông
hồn trôi theo bóng hư không quê nghèo.

 

HUỲNH LIỄU NGẠN

No comments: