Monday, August 1, 2022

ẾCH VÀ BÒ (BÙI PHẠM THÀNH)

 

Truyện Ngụ Ngôn: Ếch Và Bò

 

Ếch Và Bò

 

Một con Bò đực thật to

Đi xuống uống nước ven hồ sậy lau

Vô tình chân trước chân sau

Đạp con Ếch nhỏ lún sâu xuống bùn.

 

Ếch già nghe chuyện thảm thương

Hỏi cho ra chuyện tỏ tường trước sau

Một con Ếch tả: "Bỗng đâu

Con Bò to lớn chẳng đâu sánh bằng

Kinh khiếp dùng những bàn chân

Đạp con Ếch nhỏ nát thân dưới bùn."

 

Ếch Già ưỡn bụng hỏi rằng:

"Bò to như thế đã bằng ta chưa?"

Lũ Ếch nhỏ đều cùng thưa:

"Con Bò to lắm, bác chưa sánh bằng."

 

Ếch già phình bụng thêm căng:

"Chắc chắn Bò chẳng thể bằng ta đâu."

Lũ Ếch con cùng lắc đầu:

"Bò to khủng khiếp, bác đâu to bằng."

 

Ếch già cố gắng phình căng

Ếch con cứ nói chưa bằng Bò đâu

Cố gắng phình bụng hồi lâu

Nổ tung tan xác còn đâu là đời.

 

Mới hay sống ở trên đời

Làm chuyện không thể, uổng đời có khi.

 

Bùi Phạm Thành

(ngày 19 tháng 4 năm 2021)

 

 

No comments: