Monday, August 1, 2022

THÚ VUI THAY ĐỔI? (NHẤT HÙNG)

 


THÚ VUI THAY ĐỔI?

 

Năm nay vun xới mảnh vườn nhà

Không phải để chơi kiểng ngắm hoa

Dậm mấy củ hành vài bụi xả

Trồng dăm gốc ớt ít hàng cà 

Tỉa cành tưới nước khi hừng sáng

Nhổ cỏ bắt sâu lúc xế tà

Cũng có vẩn vơ lòng tự hỏi

Thú vui thay đổi hay là già?

 

Nhất Hùng

No comments: