Sunday, October 30, 2022

BUỒN TUỔI GIÀ (NHẤT HÙNG)

 


BUỒN TUỔI GIÀ

 

Một thời hoa mộng đã qua rồi

Ôi cái tuổi già chán quá thôi

Đầu lốm đốm hoa râm tóc bạc

Mặt nhăn nheo lấm tấm da mồi

Chí mòn mỏi hết màng thua được

Tâm rã rời thôi tính sụt trồi

Nhiệt huyết bây chừ đà nguội lạnh

Đời như vạt nắng tắt sau đồi

 

Nhất Hùng


No comments: