Friday, October 14, 2022

NGƯỜI GỬI TIỀN Ở VIỆT NAM ĐỨNG TRƯỚC NỖI LO NGÂN HÀNG PHÁ SẢN (VOA - GS. TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 Người gửi tiền ở Việt Nam đứng trước nỗi lo ngân hàng phá sản

 

Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm này là “Người gửi tiền ở Việt Nam đứng trước nỗi lo ngân hàng phá sản”. Ít ngày trước đây, xảy ra tình trạng nhiều người đổ về các chi nhánh của ngân hàng SCB để rút tiền trước hạn. Nguy cơ về các ngân hàng Việt Nam có thể phá sản lớn đến đâu, người dân đáng lo lắng đến mức thế nào, GS TS Khương Hữu Lộc sẽ bàn luận với VOA để làm rõ.


https://www.youtube.com/watch?v=8fnnuwVBbRs

 


No comments: