Monday, October 31, 2022

LẠC NẺO PHỒN HOA (NGÔ ĐỨC DIỄM)

 


LẠC NẺO PHỒN HOA

 

Ta đi giữa chốn phồn hoa

Ngỡ ngàng xiêm áo lụa là đùa vui

Môi son mở cánh mộng đời

Bàn chân lạc nẻo cuối trời lưu vong

 

Hoa râm tóc giấu tuổi buồn

Tay thưa mười ngón tủi hờn nhẹ vơi

Vai nghiêng nửa gánh bồi hồi

Chừng như sóng vỗ biển khơi giạt về

 

Ý thơ man mác tình quê

Vần gieo lục bát vọng về ngõ thôn

Chiều đi nhặt lá Trường Sơn

Thả trôi biển mặn gọi hồn mộ sâu

 

Ngàn xưa nhắn với ngàn sau

Trăm con một mẹ bể dâu thương hoài

Biển-Rồng Tiên-Núi xa khơi

Hẹn về nguồn cội rong chơi tuổi vàng

 

NGÔ ĐỨC DIỄM

 

 

 

DRIFTED IN THE HUSTLE

 

I stepped into the noisy urban area with colors gay,

Astonished at skirts with silks cheerfully to play,

Ruby lips opening the wings of life's dreams so dear,

And lost my way, straying into this exile's sphere.

 

My sad age was to be hidden in the poor grey hair;

My empty hands let go any grief like my palms bare.

My shoulder inclined by half the burden of devotion

Made me feel like washed ashore from the ocean.

 

My inspiration was vast with nostalgia like space,

I wrote popular rhymes to send to my native place

As if to pick up the dead leaves along that war trail

To cast on the sea to conjure up spirits that bewail.

 

Time immemorial would leave words to posterity

Tho in vicissitudes to love each other with sincerity.

The far Sea Dragon and Mountain Fay will assuage;

I plight to return to our root to saunter in my old age.

 

Translation by THANH-THANH


No comments: