Wednesday, October 19, 2022

TRÁCH CHI MỘT KẺ BẠC LÒNG (THƠ- CAO THOẠI CHÂU/ NS. NGUYỄN VĂN THÀNH/ TRÌNH BÀY- AN MINH)

 


Trách Mà Chi Một Kẻ Bạc Lòng

- Cao Thoại Châu - Nguyễn Văn Thành - An Minh

 

https://www.youtube.com/watch?v=sod--I8Ewoc

 

Thơ Cao Thoại Châu nhạc Nguyễn Văn Thành

 

Giả sử ta về em nhận ra không?

Những núi cao uẩn khúc chập chùng

Những mây hoang kín đường kín lối

Những lá đều vàng không chiếc nào xanh

 

Giả sử ta về chắc hẳn em quên?

Gã đàn ông một lần bội bạc

Kẻ bạc lòng thường không nhớ hết

Bao nhiêu người, đâu phải một mình em!

 

ĐK: Đến cả quê nhà ta cũng bỏ mà đi

Hồn cố quận hờn theo ta mỗi bước

Ta nợ em có khi từ kiếp trước

Thanh toán một lần không thể nào xong

Trách mà chi kẻ giang hồ kiêu bạc

Nợ giang hồ không dễ trả đâu em

Ta mang nợ từ con sông con suối

Đâu phải riêng em ta mới bạc lòng

Mặt trời vì ta mà có phút rạng đông

Mặt trăng vì ta sáng những đêm rằm

Những bông hoa cũng vì ta mà đẹp

Phấn hương nồng rực sáng không gian. (để hết)

 

Thì thôi em, trách chi kẻ bạc lòng

Cho trời đất cũng thành ngiêng ngửa

Cho vần vũ những chiều bão tố

Giả sử ta về em có nhận ra không?

 

No comments: