Friday, October 28, 2022

NGUY CƠ GÌ KHI VND MẤT GIÁ, CHỨNG KHOÁN LAO DỐC, LÃI SUẤT TĂNG Ở VN (VOA- GSTS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Nguy cơ gì khi VND mất giá, chứng khoán lao dốc, lãi suất tăng ở Việt Nam?


Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Nguy cơ gì khi VND mất giá, chứng khoán lao dốc, lãi suất tăng ở Việt Nam?”.Dường như đang có mầm mống về khủng hoảng ở Việt Nam khi tiền đồng mất giá, chứng khoản sụt giảm mạnh, giao dịch bất động sản khựng lại, lãi suất ngân hàng tăng lên… Mời quý vị theo dõi cuộc thảo luận của VOA với GS. TS. Khương Hữu Lộc về các vấn đề này

 

https://www.youtube.com/watch?v=BqKb0ZGv0Q8&t=15s


No comments: