Saturday, October 8, 2022

DẠ VŨ MÙA THU CỦA HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN

 

HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN 

XIN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ ĐỒNG

HƯƠNG CÙNG THAM DỰ:

DẠ VŨ MÙA THU

Sẽ được tổ chức vào ngày:

CHÚA NHẬT NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2022

LÚC 5:00 GIỜ CHIỀU (GIÁ VÉ 50 ĐÔ LA)

TẠI GOLDEN SEA RESTAURANT 

9802 KATELLA AVE.

ANAHEIM, CA. 92804

TEL (714) 643-9809

 

Xin liên lạc: HUỲNH CÔNG TỊNH (818)-291-3894

DIỄM PHÚC (714)-318-5490

TRẦN ĐẠI (626)-374-8516

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI.

TRẦN ĐẠI (626)-3748516

No comments: