Sunday, October 16, 2022

CHÉN ĐỆ HUYNH (HUY VĂN)

 CHÉN ĐỆ HUYNH 

Nhớ thuở xưa lúc bom rơi, đạn nổ

vẫn bình tâm bên “nước mắt quê hương”(*)

Thương tiền kiếp sa thân vào tuyệt lộ

Ngậm ngùi thay thân phận lúc cùng đường !

Hồ trường đã không còn người tống tửu

Khúc quân hành hiển lộng tiếng hưng ca

Từ vạn dặm mời nhau ly biệt xứ

Dâng hương linh phiêu hốt chốn ta bà.

Cạn một chén, rót thêm đầy một chén

Cùng anh linh Tử sĩ rửa oan khiên

Lúc đương thời không tròn câu hẹn ước

thì mai sau chung vạn phúc hoàng tuyền !

 

Gom tấc lòng, góp càn khôn vạn lý

để nhớ thời rong ruổi chốn quan san

Treo chén cạn lên cảnh đời vận bỉ

tìm ủi an qua tiếng vọng canh tàn.Chén đệ huynh thấy hương lòng tưởng tiếc

Chốn tha phương "Sơ hàn tống miểu thu" (**)

Thở dài khi "Hương sầu duy phạm dạ" (***)

Hỏi: 

Chuyến hồi hương không lẽ mãi mịt mù?!


HUY VĂN

(*) Tiếng lóng của Rượu

 

(**) Trích từ Độc Dạ Cảm Hoài ( Thơ CAO BÁ QUÁT )

Chớm lạnh tiễn thu xa

(***) Trích từ Hàn Dạ Tức Sự ( Thơ CAO BÁ QUÁT )

Buồn nhớ thức thâu đêm

No comments: