Monday, October 17, 2022

RIP: NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

 


Gia đình anh chị THUKỲ TRƯƠNG vừa nhận được hung tin:

 

Em NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

Pháp danh : DIỆU DUYÊN

Vừa qua đời ngày 13 tháng 10 năm 2022

Tại Portland Oregon

(Cựu học sinh Phú Yên)

 

HƯỞNG DƯƠNG 54 tuổi

 

Anh chị Sáng, Thukỳ và hai cháu (Cường & Philip) thành thật chia buồn cùng

Ninh và hai cháu Kimberly & Nick, và cô dương Hải (Tiệm vàng Ngọc Diệp Tuy Hòa)

Nguyện xin hương linh em sớm về cõi vĩnh hằng.

  

THUKỲ TRƯƠNG

SÁNG NGUYỄN

ANTHONY NGUYỄN (CƯỜNG)

PHILIP NGUYỄN.
No comments: