Monday, October 24, 2022

HÔN (CHÚC TRẦN)

 


HÔN

 

Hôn là kiss là kiss vào đôi má

Đứa con thơ vừa mới chào đời

Chữ hôn thêm dấu huyền trở thành hồn

Con hồn nhiên mẹ tâm hồn vui sướng

Nụ hôn đầu mẹ tặng con yêu

Nụ hôn cuối con tặng mẹ lúc về chiều

Con tiễn mẹ đi vào vĩnh cửu

Nụ hôn đầu em trao anh thời con gái

Rồi tình yêu nẩy nở biến thành hoa

Nụ hôn ấy cho ta nhiều hạnh phúc

Nhưng chữ hôn nếu thêm ly ở trước

Là chúng mình chấm hết chuyện tình

Hồn thương đau khi nhìn những đứa con mình

Sống bơ vơ giữa đời lạc lõng

Tự bước đi mà chết lịm trong lòng

Chữ hôn ấy nếu thêm huyền là hồn lìa khỏi xác

Lìa cõi đời bay về đâu tan tác

Bỏ người thân với biển sầu tan nát

Cũng chữ hôn thêm dấu ngã nằm xoài

Là nói lời bất kính với mẹ cha

Là nói ngoa với người trên trước l

Là đúa chẳng nên người khi hay hỗn sược

Ôi chữ hôn sao lắm nghĩa không giải được

Hôn yêu thương hôn tiễn biệt cũng là hôn

Còn hôn thêm chữ nhân là kết hợp cuộc tình luôn

 

 CHÚC TRẦN


No comments: