Saturday, October 22, 2022

TRUNG QUỐC LẲNG LẶNG BỎ MỤC TIÊU VƯỢT MỸ THÀNH NÊN KINH TẾ SỐ 1 THẾ GIỚI (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 Trung Quốc lẳng lặng bỏ mục tiêu vượt Mỹ thành nền kinh tế số 1 thế giới


Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Trung Quốc lẳng lặng bỏ mục tiêu vượt Mỹ thành nền kinh tế số 1 thế giới”. Trong báo cáo đọc trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc cách đây ít ngày, Chủ tịch Trung Quốc không còn đề cập đến mục tiêu tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế vào năm 2035. Có những lý do nào đằng sau điều này? VOA tìm hiểu cùng GS TS Khương Hữu Lộc.

 

https://www.youtube.com/watch?v=w-x5qjmHLAc


No comments: