Wednesday, October 19, 2022

KHÔNG THƯỜNG TÌNH (NGAN NGUYENVAN)

 

KHÔNG THƯỜNG TÌNH.

 

Dấu yêu ơi...lời anh sao ngon ngọt

Lời tỏ tình...đường mật rót vào tai

Rồi một ngày... biết mình đã có thai

Báo cho anh...nhưng tìm hoài không thấy

Biết làm sao... em đành chờ anh vậy

Trước song thân...em quỳ lậy...xin tha

Rồi đến ngày...con nó vẫn phải ra

Mẹ đơn thân...phận đàn bà... lỡ dại

Ngày tháng qua...em sống trong hoang hoải

Rồi quen dần...nỗi sợ hãi... qua đi

Cố vượt qua...mặc cảm với tự ti

Nuôi con lớn...trong khinh khi ...đàm tiếu

Bao khó khăn...phải gồng mình lo liệu

Chẳng cần ai...thông hiểu ...để làm chi

Kiếp không chồng...mà chửa ...đúng thị phi

Không thường tình*...khỏi phải suy phải nghĩ

Biết chi đây...phải sống trong kỳ thị

Chẳng dám mong...bĩ cực...ắt thái lai

Thấy con ngoan...mong con lớn thành tài

Sáng danh phận...một mai ...mẹ đỡ tủi

*Không chồng mà chửa mới ngoan

Có chồng mà chửa thế gian thường tình

 

Ngan NguyenVan.

No comments: