Wednesday, October 5, 2022

NĂM LĂM NĂM LÀM THƠ YÊU EM (ĐẶNG KIM CÔN)

 
Năm Lăm Năm Làm Thơ Yêu Em

 

Năm lăm năm làm thơ yêu em

Lòng chưa mỏi sao sức cùng… đã mỏi

Hỏi cuối đường chưa đi, sao vội tới

Tay tìm tay như chực lạnh đêm đêm

 

Nghe thời gian gõ từng nhát búa

Dội lại kiếp nào mấy thuở yêu thương

Dội tới kiếp nào cho anh trả nợ

Bước tiếp ngày mai chậm những con đường

 

Ngày mai rồi xa tít tận… ngày mai

Có kiếp nào cũng là hai người khác

Em đâu, anh đâu từ muôn trùng lưu lạc

Mấy mặn nồng hỏi có nhận ra ai?

 

Cứ tin như kiếp này chưa đủ

Để ngỡ ngàng sao ngắn quá bài thơ

Bài thơ còn bao điều chưa nói

Hẹn về đâu thì cũng chỉ mơ hồ

 

Nghe trăm năm nhích từng bước vội

Nhắc anh yêu từng giây phút bên em

Vòng tay lơi, lần tìm vòng tay ấm

Ngăn nước mắt nhau không ướt kịp vai mềm.

 

Em bỏ qua anh năm lầm mười lỡ

Mấy kiếp rồi lời hứa thả mây bay

Nếu còn có kiếp nào để hứa

Em có đợi anh đâu đó… một ngày?

 

Níu bóng chiều bay bàn tay chấp chới

Thấy mai kia bóng tối vọng ngàn sau

Thấy mắt em nhìn xa đâu vời vợi

Muốn nói anh nghe, nói hết, anh đâu

 

Sep 21 2022

ĐẶNG KIM CÔN


No comments: