Thursday, October 13, 2022

TÌNH BỖNG KHÓI SƯƠNG (THƠ- PHẠM NGỌC/ NHẠC- PHẠM ANH DŨNG/ CS. BẢO YẾN -TRÌNH BÀY)

 Tình Bỗng Khói Sương(thơ Phạm Ngọc, nhạc Phạm Anh Dũng)
Bảo Yến hát, Quốc Dũng hòa âm

https://www.youtube.com/watch?v=8EpWwMnhUt0

 

Bảo Yến hát "live" (kỹ thuật thu hình và âm thanh của khoảng năm 2005)https://www.youtube.com/watch?v=X4Be2pD0l3c

 

Tình Bỗng Khói Sương


(thơ Phạm Ngọc, nhạc Phạm Anh Dũng)

Một ngày em đã xa tôi
Đường mây hướng gió xa xôi ngàn trùng
Quanh tôi là cõi thinh không
Tìm đâu lại áng mây hồng vụt bay

Một ngày em bỏ nơi này
Công viên ghế đá giăng đầy bụi mưa
Và Thu cũng sớm sang mùa
Hoang mang cành lá vàng úa trên đường

Một ngày tình bỗng khói sương
Tôi về gom chút tàn hương cuối trời
Hồn sầu mộng giấc chơi vơi
Tàn canh quạnh vắng trăng rời phố khuya


                                              Phạm Anh Dũng

No comments: