Wednesday, October 5, 2022

QUÊ HƯƠNG TRONG TÔI (THƠ DƯ THỊ DIỄM BUỒN - DIỄN NGÂM: TUỆ TÂM)

 


https://www.youtube.com/watch?v=W-jmk9pIqNY&t=123s

 

QUÊ HƯƠNG TRONG TÔI | Thơ: Dư Thị Diễm Buồn | Diễn ngâm: Tuệ Tâm

QUÊ HƯƠNG TRONG TÔI Thơ: Dư Thị Diễm Buồn Diễn ngâm: Tuệ Tâm#thơ_truyện_online #quê_hương_trong_tôi

www.youtube.com


No comments: