Wednesday, October 12, 2022

TÌNH NGƯỜI Ở LẠI (THƠ- DƯ THỊ DIỄM BUỒN/ NS. NGUYỄN HỮU TÂN DIỄN ĐẠT)

 

"Tình Người Ở Lại" thơ Dư Thị Diễm Buồn/   NS Nguyễn Hữu Tân diễn đạt.
https://www.youtube.com/watch?v=vzgiDocCpYE

TÌNH NGƯỜI Ở LẠI

www.youtube.com

No comments: