Wednesday, October 19, 2022

MẤY LẦN PHAI (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

MẤY LẦN PHAI

 

Xé thời gian vá vào đời nhật nguyệt

Những vết khâu buông thỏng mấy lần phai

Ta và Em, ngày tiếp nối đêm dài

Bờ lau lách hồn phơi hồ mấy cuộc

Nhấp bể dâu ta về sau với trước

Dòng sông trôi lặng lẻ những oan khiên

Những dấu chân khập khiểng khắp mọi miền

Hồn rơi lệ mấy mùa ta e ngại

Những cơn sóng trần gian đầy yêu quái

Có hay chăng bờ nọ lắm phiêu linh

Những cuộc chơi, hậu được mất bại thành

Khâu mấy vết lành rồi ta khâu lại

Xé thời gian vá vào đời nhật nguyệt

Nhật nguyệt rơi kiếp cứ mãi trầm luân

Bóng tàn phai, vách đá xanh cuối miền

Rêu phong cũng cố chìm vào chốn cũ

Xé thời gian vá vào đời nhật nguyệt

Những vết khâu buông thỏng mấy lần phai 

................................

Oklahoma October 12.2022

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

No comments: