Tuesday, October 11, 2022

DĨ VÃNG MỘT LẦN YÊU (BẰNG SƠN)

 


Dĩ Vãng Một Lần Yêu

 

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

 

 

Có bao giờ em hỏi chiếc lá vàng

Sao cứ vẫn theo dòng đời bay mãi

Mang nổi nhớ vần thơ còn vương lại

Tháng ngày qua rụng vỡ trái tim sầu

 

Có bao giờ em hỏi bởi từ đâu

Dòng lệ thắm nhạt nhoà trên đôi má

Người thật khóc trong vòng tay xa lạ

Hay chỉ là màn kịch cố tròn vai

 

Dẫu thế nào thì cũng đã phôi phai

Lời tình phụ năm nào như men đắng

Bài thơ cũ theo lá vàng câm lặng

Đã khô dần dĩ vãng trái tim đau

 

Trao một lần làn hơi ấm cho nhau

Nghe thổn thức trái tim cùng chung nhịp

Lỡ ngày mai xa cách vì duyên kiếp

Cũng gọi là dĩ vãng một lần yêu

 

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷

 

Dĩ Vãng Một Lần Yêu

Bằng Sơn

No comments: