Wednesday, October 26, 2022

TÂM SỰ LÃO ĐƯA ĐÒ (ĐÔNG THIÊN TRIẾT) & THƠ HỌA

 

(Bài Xướng)

TÂM SỰ LÃO ĐƯA ĐÒ

 

Dù nắng hay mưa nguyện trải lòng,

Xá gì buốt lạnh dẫu cơn giông.

Đón đưa chú bác lên bờ vắng,

Đợi rước cô dì xuống chợ đông.

Được bát cơm đầy nên ấm dạ,

Nhận đồng xu nhỏ bởi dày công.

Mai đây lữ khách rời làng cũ,

Có nhớ lão đò trên bến sông?

 

ĐôngThiênTriết Sep 5/22

 

(Bài Họa 1)

CỨU NON SÔNG

 

Quốc gia việt tộc giử chung lòng

Một dạ trung thành dẫu bảo giông

Thất thế  ly hương hờn nắng Hạ

Sa cơ biệt xứ giận mùa Đông

Niềm đau nhức nhối hoài chưa bớt

Nỗi khổ dày vò mãi tấn công

Mạt lộ cờ Vàng(*)luôn bảo vệ

Tương lai phục quốc cứu non sông !Tím - Sept/05/2022(*)

 

(Bài Họa 2)

TÂM SỰ ÔNG LÁI ĐÒ

 

Ngày tháng êm trôi vẫn một lòng

Dù cho nắng gió với mưa giông

Người qua tấp nập khi sang hạ

Kẻ lại lơ thơ lúc chuyển đông

Lặng lẻ chèo thuyền hao tổn sức

Âm thầm đưa khách tốn dầy công

Đưa đò ông lão ôn niềm nhớ

Chiến sĩ hôm nào giữ núi sông

 

Nhật Đạo- Sept. 9, 2022

 

XIN ĐƯỢC GÓP VUI TRONG VƯỜN THƠ XƯỚNG HỌA.

BÀI HỌA : GÌN VÀNG GIỮ NGỌC.

 

Dẫu có ra sao cũng giữ lòng.

Làm cây đứng thẳng trước cuồn giông

Không như giống cỏ theo chiều gió.

Mà phải loài thông chịu giá đông.

Đày đọa, giam cầm...đâu khuất phục.

Mồi chài, chiêu dụ...chỉ hoài công.

Nguyện thề chẳng để đời hoen ố.

Tiếng xấu, danh nhơ rửa mấy sông ?

12/9/2022

Nguyễn trọng Khiêm.

No comments: