Tuesday, October 11, 2022

TRĂNG THU CHỜ ĐỢI (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Trăng Thu Chờ Đợi

 

Sao có nửa vầng trăng trên đỉnh núi

Ánh nhạt mờ buông tỏa xuống rừng thông

Trăng viễn phương tang thương còn nửa mảnh

Nửa mảnh sầu nơi quê cũ chờ mong!

 

Trăng quê huơng ngày xưa tròn vành vạnh

Ánh rực vàng chiếu rạng mái đầu xanh

Tay đèn lồng bé thơ vui tiếng hát

Trọn niềm tin… sông núi đẹp thanh bình !

 

Một mùa thu quê hương đầy muông thú

Mấy mươi năm tàn phá đủ  hoang tàn

Trăng mùa thu trong mây sầu u ám

Đường quê hương mờ tỏ ánh trăng tan!

 

Trăng quê hương giờ thành trăng góa phụ

Mãi đợi chờ với nửa mảnh khăn tang

Trăng quê hương nửa mảnh sầu côi cút

Ánh mờ soi trong hạt nội mây ngàn!

 

Trăng quê hương đợi chờ  trăng viễn xứ

Buổi tao phùng sáng rực giữa  đêm thu

Thôi biệt xứ hết đau hồn cô lữ

Núi sông mình thoát khỏi cảnh âm u !

 

10-10-2022

Hàn Thiên Lương


No comments: