Wednesday, November 2, 2022

CHỌN CHỒNG! (DÂN SÀI GÒN)

 

CHỌN CHỒNG!

 

"Nhà Bè nước chảy chia hai

Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về".

Đồng Nai mưa lớn hư xe

Triều cường quận Bảy, Nhà Bè thành sông.

 

Một mai em có lấy chồng

Tránh ông quận Bảy và ông Nhà Bè

Hai lần mỗi tháng lũ về

Lãnh lương không đủ sửa xe, nâng nền.

 

Lấy chồng hãy chọn vùng trên

Quận Ba, quận Nhất mặt tiền khỏe re

Gặp trai Bình Thạnh chớ mê

Thanh Đa, Nguyễn Xí mưa về thành sông.

 

Sài Gòn hòn ngọc viễn đông

Triều cường, mưa lớn ngập không lối về.

Đồng Nai nước ngập tràn trề

Nhà Bè một tháng vỡ đê bốn lần.

 

Lấy chồng giờ nhớ xem chân

Bủng beo, lở loét... chắc... dân Sài Gòn.

Viễn Đông, hòn ngọc chẳng còn

Ngày ngày lội nước, mấy hòn... cũng... teo.

 

(Dân Sài Gòn)


No comments: