Wednesday, November 2, 2022

LỜI NGƯỜI TRONG MỘ (NGÔ MINH HẰNG)

                    Trích Trường Ca Của Người Vong Quốc - 2021

LỜI NGƯỜI TRONG MỘ.

 

Và lời cuối xin cảm ơn nấm mộ

Đã cho ta nơi an nghỉ sau cùng

Sau khi vượt chặng đường đời bể khổ

Ta nằm đây thanh thản ngó mông lung

 

Nằm trong mộ nhìn dòng đời huyên náo

Ngẫm cảnh đời mà xót nỗi nhân sinh

Đã tất bật bon chen vì cơm áo

Còn ôm đồm đắm đuối chuyện phù vinh

 

Do vất vả tìm quyền cao chức trọng

Mà nhẫn tâm người dẫm đạp lên người

Có người thắng trên đấu trường danh vọng

Là có người thua, đau hận, dập vùi...

 

Khi ngất ngưởng say sưa men chiến thắng

Người dễ lạc vào mê lộ, vô minh

Quên thành ngữ trèo cao thì ngã nặng

Và quên đi nguy hiểm ở quanh mình

 

Quên cả cuộc đời chỉ là cõi tạm

Vì lợi riêng mà trừ diệt lẫn nhau

Rồi tàn nhẫn đến trở thành vô cảm

Nhìn máu rơi, lệ đổ chẳng vương sầu

 

Không nghĩ đến lẽ vô thường đời sống

Là có chi vĩnh cửu được bao giờ

Hôm nay đấy, quyền cao và bạc đống

Ai biết mai này khốn khó bơ vơ...

 

Đường danh vọng vốn có nhiều cạm bẫy

Nhưng nhân gian dù biết, vẫn chui vào

Mà chẳng nghĩ lúc xuôi tay nằm đấy

Chỉ có một mình với những hư hao

 

Chỉ có một mình gánh bao quả nghiệp

Do chính mình một thủa đã gieo nhân

Xin đừng sống mà như người đã chết

Hoặc chết rồi, xin lưu chút tình thân ...

 

Ngô Minh Hằng

19.3.2018

No comments: