Wednesday, November 2, 2022

TIỄN MỘT NGƯỜI ĐI (BẰNG SƠN)

 


Tiễn Một Người Đi

( Từ Giã thầy Tô văn Lai)

 

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

 

Lá vàng ơi chưa thu sao đã vội

Rời xa cành mang nỗi nhớ ra đi

Người thương người sao lại phải biệt ly

Cho lưu luyến vương sầu đau vạn kiếp

 

Nắng hạ ơi ru hồn ai ngủ thiếp

Đưa người về trong tiếng nhạc yêu thương

Đường quê hương thăm thẳm mấy dặm trường

Mơ ước một ngày về sao lỗi hẹn?

 

Gió trùng dương thổi muôn vàn cánh én

Đợi Xuân về còn gì để trông mong

Người ra đi Paris có chạnh lòng

Sương xuống lạnh đêm về sao cô quạnh

 

Lời ca sĩ nghẹn ngào theo nhịp phách

Lệ dâng tràn khoé mắt tiễn người đi

Phút biệt ly không biết nói câu gì

Đành cúi mặt vẫy tay chào từ tạ

 

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

 

Bằng Sơn

No comments: