Wednesday, March 1, 2023

CHỐN CŨ NGHE MƯA BỖNG CHẠNH LÒNG (NHẤT PHƯƠNG)

 

Chốn Cũ Nghe Mưa   

  Bng Chnh Lòng   


Quê Hương nước lớn chảy xuôi

Mang theo chùm Lục Bình trôi giữa dòng

Thuyền khuya còn đậu ven sông

Ai đem chất ngất cõi lòng vào khoang

 

Bước xuống thuyền để sang ngang

Chạnh thương Nửa-Mảnh-Trăng-Vàng ngó theo

Nghiêng vai nhẹ vác mái chèo

Nặng oằn một gánh tình nghèo nẻo xưa

 

Lối vào nhà lất phất mưa

Bao nhiêu rừng hạt cho vừa nhớ nhung?

Sầu Riêng hai gốc trồng chung

Vàng rơi xuống mộng không cùng, ngẩn ngơ

 

Bến-Tre, bến Đợi bến Chờ

Nụ măng mới mọc, ngây thơ gọi mời

Tím Bằng Lăng, tím chia phôi,

Chập chờn khói tỏa, tơi bời xót xa.

 

Hương hoa Dạ Lý nuột nà

Dừa Tam Quan xỏa tóc ngà buông lơi

Quê-Hương còn đó bên trời

Mà sao như thể trọn đời ly tan?

 

Kiến-Hòa bến vắng, vườn hoang

Còn chăng Nửa-Mảnh-Trăng-Vàng trong tim.

 

Nhất-Phương

 

 


No comments: