Saturday, June 17, 2023

CHA & CHA CHÚNG TÔI (TÂM MINH)

 


FATHER’S LOVE

TÌNH CHA


LS. Ngô Tằng Giao
Bút danh: Tâm Minh (dịch Anh-Việt) 2023

FATHER

Out in the morning Father goes,
Whether it pours with rain or snows,
Whether the wild wind beats and blows:--
By the fire sit Mother and I
Doing our lessons quietly.
Back in the twilight Father comes,
When I've finished with books and sums.
Not all the noise of all the drums
Is a jollier noise, I know,
Than Father when he says, "Hallo!"

Anonymous


CHA

Cha đi vào lúc sáng trời
Dù mưa hay tuyết tung rơi khắp miền
Dù cho gió thổi cuồng điên,
Mẹ cùng Con vẫn ngồi bên lửa hồng
Lặng làm bài tập ấm lòng.
Mãi chiều cha mới việc xong trở về
Khi con bài vở yên bề.
Dù cho tiếng chống vang kề khắp nơi
Chẳng vui hơn tiếng Cha cười
Khi về Cha khẽ thốt lời: “Hallo!”


Tâm Minh

Our Fathers

Our fathers toil with hands and heart
To make our lives complete.
They quietly brave the winter cold,
Endure the summer heat.
Our fathers' lives are busy, but
There's always time for us.
They boldly face the ups and downs
And seldom ever fuss.
Our fathers are the greatest dads.
We know you know this, too.
But thank you for the chance to share
Our love for them with you.
Anonymous

Cha chúng tôi

Cha chúng tôi rất nhọc nhằn
Tay luôn làm lụng, tâm hằng lo toan
Tạo cho cuộc sống chu toàn
Chúng tôi được hưởng bình an vô cùng.
Dù Đông buốt giá lạnh lùng,
Dù Hè nóng nực oi nồng cháy da
Cha làm việc, chẳng nói ra
Âm thầm chịu đựng để mà nuôi con.
Dù đời bận rộn dập dồn
Cha luôn tạo dịp để còn thời gian
Bên con tình cảm chứa chan
Coi thường mọi chuyện chẳng than vãn gì
Vui buồn, sướng khổ sá chi
Cha thường bất chấp, thịnh suy vững lòng.
Cha chúng tôi thật vô song
Quả là vĩ đại ở trong cõi đời
Biết rằng các bạn rõ rồi
Chúng tôi vẫn phải ngỏ lời cám ơn
Tạ lòng bạn vì tình thân
Đã cùng chia xẻ, dự phần ngợi ca
Tình Cha con thật mặn mà
Chúng tôi đều rất yêu Cha nồng nàn.

                                       Tâm Minh

No comments: