Wednesday, June 28, 2023

DẤU XƯA (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 Dấu Xưa

 

Sông vẫn trong

Thuyền còn xa mãi

Bến vẫn chờ

Dòng nước lặng lờ trôi !

Tiếng chim chiều hôm khắc khoải

Tiếng gọi đàn

Hay kêu sợ nỗi đau thương!?

Thời gian trôi

Cuộc đời như ngắn lại

Mới hôm nào

Nay tóc trắng màu hoa !

Trên sông nầy

Ai cùng ta đứng đợi

Mưa gió phũ phàng

Không cùng chuyến sang ngang!

Trong khoảnh khắc

Chiều hôm tim kỷ niệm

Đâu còn gì

Dầu một chút hương xưa !

 

27-6-2023

Hàn Thiên Lương

No comments: