Wednesday, June 21, 2023

CHIỀU LÊN ĐỒI THÁP (TRẦN CHÍ PHÚC- SÁNG TÁC/ CA SĨ HƯƠNG LAN - TRÌNH BÀY)

  

CHIỀU LÊN ĐỒI THÁP

- SÁNG TÁC TRẦN CHÍ PHÚC

- HƯƠNG LAN

 


 

https://www.youtube.com/watch?v=YY0GkF-wfYM

 

“Gởi Music Video Chiều Lên Đồi Tháp, ca khúc Trần Chí Phúc viết năm 1972, thời còn là học sinh Nguyễn Huệ Tuy Hòa, tả kỷ niệm về Tháp Nhạn. Thời trẻ thường cùng bạn bè leo lên ngọn núi nhỏ giữa phố để ngắm phong cảnh. Ngắm biển, ngắm đồng ruộng, ngắm phố, ngắm cây cầu Đà Rằng dài 1100 Km có 21 nhịp.

Mời ca sĩ Hương Lan thu âm ca khúc Chiều Lên Đồi Tháp đưa vào trong cuốn CD Chào Em Năm 2000. Đây là tác phẩm âm nhạc đầu đời của Trần Chí Phúc. Năm 1995 từ Hoa Kỳ về thăm Mẹ ở Tuy Hòa và nhờ quay Video cảnh Tháp Nhạn. Bây giờ Tháp Nhạn rêu phong cổ kính đã không còn như xưa vì đã được " Làm Mới ".

Phong cảnh phố Tuy Hòa bây giờ đã thay đổi nhiều. Thật tiếc phải chi còn giữ được Tháp Nhạn cũ để thu hút du khách bốn phương, họ sẽ thưởng thức và tìm hiểu  về cách xây tháp của giống dân Chiêm Thành hàng trăm năm trước.

Tuy Hòa giờ đã xa, quê nhà Việt Nam cũng đã không thể trở về. Ngậm ngùi!

Mến chúc Chim Về Núi Nhạn thành công. Trần Chí Phúc”


No comments: