Saturday, June 10, 2023

MỆT HÔN...?

 Mệt hôn.....?
Mỉm cười không mệt ...
Tức giận mới mệt ...
Ðơn giản không mệt,
Phức tạp mới mệt.

Yêu thương không mệt
Ghen ghét mới mệt.
Tương tư không mệt,
Đơn phương mới mệt.

Tương ái không mệt,
Tương tàn mới mệt.
Chung tình không mệt,
Đa tình mới mệt.

Nói thiệt không mệt
Nói xạo mới mệt.
Tình bạn không mệt,
Tư tình mới mệt.

Nghe khen không mệt
Nghe chửi mới mệt.
Chân thành không mệt,
Giả dối mới mệt.

Rộng rãi không mệt,
Ích kỷ mới mệt.
Ðược mất không mệt,
Tính toán mới mệt.

Thể chất mệt không phải mệt,
Tâm can mệt mới là mệt.

Người viết bài này không mệt,
Người chuyển tiếp bài này không mệt,
Người đọc bài này mới mệt. ...

Cho nên... mới xem tựa bài đã thấy... "Mệt"!
Vậy chuyển tiếp bài nầy đi sẽ hết ...

" Mệt "

 

No comments: