Thursday, June 22, 2023

VIẾNG MỘ NGƯỜI YÊU (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Viếng Mộ Người Yêu

 

Hoa trắng thôi cài mái tóc EM

Chiều nay hoa trắng rụng bên thềm

Ngày xưa Em nhỉ xa xôi quá

Năm tháng u sầu Anh nhớ Em !

 

Anh đến thăm Em lúc xế chiều

Mây trời giăng mắc cảnh hoang liêu

Đứng bên mồ lạnh lòng đau xót

Đâu dáng Em hiền ?- Gió hắt hiu !

 

Nhớ xưa những lúc trường tan học

Anh đứng chờ Em cuối ngã đường

Cùng bước ta về qua xóm nhỏ

Cõi lòng thao thức vạn niềm thương!

 

Em hởi giờ nầy đưới mộ sâu

Hồn Em có biết dạ Anh sầu

Nhớ nhung , nhung nhớ lòng hoang vắng

Sau trước đường đời không thấy nhau!

 

Nghĩa trang Portland ngày 20-6-2023

Hàn Thiên Lương

No comments: