Saturday, June 24, 2023

TÌNH MẪU TỬ (AN PHÚ)

 

An Phú

Tình mẫu tửTình mẫu tử biển rộng sông dài/ Thương con gánh nặng cả hai vai. (HÌnh: Thận Nhiên)

 

Tình mẫu tử biển rộng sông dài
Thương con gánh nặng cả hai vai
Chẳng quản mưa nắng thân dầu dãi
Săn sóc con no ấm trong ngoài

Mong muốn con tốt đẹp tương lai
Học giỏi thông minh chí miệt mài
Trai gái hiền ngoan khôn đẹp nết
Công ơn sinh dưỡng bởi từ ai

Mong muốn con khôn lớn ngày mai
Cường tráng trung kiên chống ngoại lai
Anh thư tuấn kiệt vì đất nước
Tề gia trị quốc xứng anh tài

 

No comments: