Thursday, June 22, 2023

VÀO HÉ & NGÃ (NHẤT HÙNG)

 VÀO HÈ

 

Hoa Đô rộn rã bước vào hè*

Phố xá ngược xuôi người lẫn xe

Lễ hội, diễn hành thi múa hát

Air show, tưởng niệm đua thuyền ghe

Trai thanh gái lịch tràn muôn hướng

Tour bus mô tô kín bốn bề

Mời bạn đến đây xem tận mắt

Cảnh quan đẹp gấp vạn lần nghe

 

Nhất Hùng 

* Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

 

 


 NGÃ

 

Lắm điều khó hiểu cõi người ta

Hỷ nộ sân si chẳng vượt qua

Ông sắp về trời còn xảo trá 

Bà gần xuống đất vẫn gian ngoa

Tiền rừng bạc bể luôn tham lợi 

Vợ đảm con ngoan cứ vọng tà 

Nếu mãi quẩn quanh vòng tục lụy

Bao giờ tâm trí mới an hoà 

 

nhất hùng

 


No comments: