Friday, June 30, 2023

TRUNG -NGA KHỞI XƯỚNG ĐỒNG TIỀN MỚI ĐỐI CHỌI VỚI ĐÔ LA MỸ - LIỆU CÓ KHẢ THI (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Trung-Nga khởi xướng đồng tiền mới đối chọi với đô la Mỹ - liệu có khả thi? | VOA

 

Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Trước căng thẳng địa chính trị dâng cao giữa Mỹ-Nga và Mỹ-Trung, Bắc Kinh và Moscow đang đề xuất khối BRICS nghiên cứu cho ra đời một đồng tiền chung mới để đối chọi lại thế độc tôn của đô la Mỹ. LIệu đề xuất này có trở thành hiện thực và nó có đe dọa nổi ưu thế của đồng đô la hay không?

 

https://www.youtube.com/watch?v=qCtoj12VJTA&t=2747s


No comments: