Tuesday, June 13, 2023

THƠ VIẾT CHO BA NGÀY LỄ FATHER'S DAY (TRẦN THỊ MỸ NGOC/ THƠ HỌA NGUYỄN HUY KHÔI)

 

THƠ VIẾT CHO BA NGÀY LỄ FATHER'S DAY -Trần Thị Mỹ Ngọc

 

 

https://lylang.blogspot.com/2023/06/tho-viet-cho-ba-ngay-le-fathers-day.html

 

Xin góp họa cùng Mỹ Ngọc:

 

LINH THI

(Viết trong ngày lễ- "Fathers day")

 

Công cha hẳn - gấp vạn lần núi vợi

Nói ra nhiều sao thấu lý Người ơi!

Nằm tim con sâu nặng biết bao lời

Cha tận hiến cho đời con hưởng phúc.

 

Bao canh trường con nghẹn ngào trở giấc

Sũng bờ mi lệ ứa...ngẫm thương cha

Bụi thời gian bám ảnh mẹ lu nhòa

Xa xót cảnh-cha lụi lầm chiếc bóng!

 

Thay phần mẹ, cha tảo tần mưu sống

Lệ chẩy xuôi...con hiểu lắm cha ơi!

Cúc dục đèn bồi ân ngãi cao sâu

Lòng hằng ước cha mỗi ngày mỗi khỏe.

 

Ngày phụng lễ mỗi nhà cung mỗi vẻ

Hương trầm thơm lan tỏa thâu đêm

Ánh trăng khuya lay lắt  lọt qua rèm

Soi nhân ảnh thức hồn con nhớ mãi!

 

13-6-2023

Nguyễn Huy Khôi

No comments: