Tuesday, June 20, 2023

NHỚ HỘI AN - NGUYỄN NGỌC HẠNH

 


Nhớ mùi tóc thơm lừng hương bồ kết. (Hình: Nguyễn Đức Cung)

Nguyễn Ngọc Hạnh

Nhớ Hội An


Khi trở lại ngôi trường năm ấy
Tôi tìm em một thuở xa mù
Nhớ mùi tóc thơm lừng hương bồ kết
Vẫn nồng nàn e ấp đâu đây

Tôi vẽ giấc mơ mình lên cây
Viết tên em trên từng chiếc lá
Theo chân về mưa trưa nắng lạ
Cứ dò tìm từng bước em qua

Khi quay về năm tháng đã xa
Tiếc nhớ một thời vụng dại
Yêu lần đầu ấp yêu, nhớ mãi
Dạ cồn cào tơ tưởng bóng hình xưa

Em tan trường gót nhỏ chiều mưa
Vai ướt đẵm bóng đè lên bóng
Theo chân về mà lòng trĩu nặng
Bởi đường xa em đâu ngoái lại nhìn

Mưa cứ đầy trong nỗi nhớ em
Chiều cứ xuống chậm dần góc phố
Một thời Hội An của tôi vậy đó
Mà trong lòng đâu dễ gì quên.


No comments: