Saturday, June 17, 2023

TÌNH YÊU CỦA BỐ RỠ RÀNG/ TẠO THÀNH RA BỐ & ĐIỀU TRÊN HẾT (TÂM MINH- DỊCH)

 


He speaks his love unselfishly
By giving all he can
To make some secret dream come true,
Or follow through a plan.
A father's seldom-spoken love
Sounds clearly through the years -
Sometimes in peals of laughter,
Sometimes through happy tears.
Perhaps they have to speak their love
In a fashion all their own.
Because the love that fathers feel
Is too big for words alone!
Anonymous

Tình yêu của Bố rỡ ràng

Không hề ích kỷ, không màng bản thân
Bố cho hết chẳng ngại ngần
Giúp con thực hiện ước thầm bấy lâu
Giúp con mau đạt yêu cầu
Chương trình, kế hoạch trước sau hoàn thành.
Ít khi nói, thường lặng thinh
Nhưng bao năm Bố thắm tình cùng con -
Đôi khi là chuỗi cười ròn
Đôi khi là giọt lệ tuôn vui mừng.
Bố không theo cách thông thường
Vì tình Bố tỏ theo đường lối riêng
Vừa vĩ đại lại linh thiêng
Lời nào mà nói hết liền được đây!

Tâm Minh


What makes a Dad
God took the strength of a mountain,
The majesty of a tree,
The warmth of a summer sun,
The calm of a quiet sea,
The generous soul of nature,
The comforting arm of night,
The wisdom of the ages,
The power of the eagle's flight,
The joy of a morning in spring,
The faith of a mustard seed,
The patience of eternity,
The depth of a family need,
Then God combined these qualities,
When there was nothing more to add,
He knew His masterpiece was complete,
And so, He called it... Dad.
Anonymous

Tạo thành ra Bố

Trời mang sức mạnh núi này,
Mang hùng vĩ của thân cây trên đồi,
Hè mang hơi ấm mặt trời,
Và bình lặng của biển khơi khắp miền,
Mang hồn quảng đại thiên nhiên,
Vòng tay an lạc của đêm lặng lờ,
Mang thông thái của tuổi già,
Tiềm năng chim phượng bay xa vô ngần,
Mang niềm vui sáng mùa Xuân,
Đức tin vững chắc mãi luôn chẳng rời,
Mang lòng kiên nhẫn ngàn đời,
Cùng nhu cầu cấp thiết nơi gia đình,
Trời mang gom lại hoàn thành
Không còn chi quý thật tình cần thêm
Trời đem tổng hợp lại liền
Tạo ra tác phẩm thần tiên của Trời
Đặt tên là... Bố! Tuyệt vời!
Ban cho con hưởng tại nơi cõi trần!

Tâm Minh

Most of all
I love you, Dad, for all the things you do.
You make laugh when I am feeling blue.
You can untie the hardest knot of all,
Although I've tugged the lace until it's small.
You know the reason for 'most everything,
Like why it rains and why bees sometime sting,
Like why the sun comes up and flowers bloom,
And why a jet creates a sonic boom.
You are the closest friend I've ever had.
You share with me the times both good and bad.
You play those games I know you hate to play.
And plan a trip for me each holiday.
I love you, Dad, for all the things you do,
But most of all I love you, Dad, for you.

Anonymous


Điều trên hết

Con yêu Cha rất nồng nàn
Yêu vì những thứ Cha làm con vui.
Khi con cảm thấy buồn đời
Cha làm con nở nụ cười được ngay.
Khi con làm kẹt nút dây
Cha luôn gỡ nút, khéo tay vô cùng.
Cha còn biết rất tinh thông
Hầu như mọi chuyện lạ lùng khắp nơi.
Như sao mưa rớt ngoài trời
Sao ong đôi lúc đốt người thật đau,
Mặt trời sao mọc lên mau
Và hoa sao nở đua nhau vườn này,
Phi cơ phản lực khi bay
Sao gây tiếng nổ vang ngay trên đầu.
Cha là người bạn từ lâu
Bạn thân thiết nhất ai đâu sánh cùng.
Cha thường chia xẻ hết lòng
Bao thời tốt xấu của con trong đời.
Cùng con tham dự trò chơi
Mà con biết chắc Cha thời ưa chi.
Mỗi ngày lễ tới hạn kỳ
Vì con Cha sắp chuyến đi chu toàn.
Con yêu Cha! Yêu vô vàn!
Yêu vì những thứ Cha làm trên kia,
Nhưng điều quan trọng cần ghi
Con yêu Cha chính là vì Cha thôi.


Tâm Minh


No comments: